Τί είναι ο αυτισμός

(πηγή: Autism Sociaty of America, Autism Speaks)

• O Aυτισμός είναι μια σύνθετη νευροαναπτυξιακή διαταραχή που τυπικά διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του ατόμου. Είναι μέρος μιας ομάδας διαταραχών γνωστές ως Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος. Εμφανίζεται κατά την διάρκεια των πρώτων 3 χρόνων της ζωής.

• Σήμερα 1 στα 150 παιδιά περίπου διαγνώσκονται με αυτισμό. Εμφανίζεται σε όλες τις φυλετικές, εθνικές και κοινωνικές ομάδες και είναι 4 φορές πιο πιθανό να εμφανιχτεί σε αγόρια απ’ ότι σε κορίτσια.

• Σύμφωνα με την τελευταία έκδοση του DSM 5 (2013), τα βασικά συμπτώματα της Διαταραχής Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), είναι η επίμονη δυσκολία στην κοινωνική επικοινωνία και κοινωνική αλληλεπίδραση, τα περιορισμένα, επαναληπτικά μοτίβα συμπεριφοράς, ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων. Συνήθως συνυπάρχει η υπερ ή υπό αντίδραση σε αισθητηριακές πλευρές του περιβάλλοντος.

• Με απλά λόγια, η ΔΑΦ επιδρά στην φυσιολογική ανάπτυξη του εγκεφάλου, στις περιοχές της κοινωνικής αντίδρασης και της επικοινωνίας: τα παιδιά και οι ενήλικες με αυτσιμό έχουν τυπικές δυσκολίες στην λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, την κοινωνική συναναστροφή και τις δραστηριότητεςπαιχνιδιού και ελεύθερου χρόνου. Η διαταραχή τους δυσκολεύει να κατανοήσουν τους κοινωνικούς κανόνες, να επικοινωνήσουν με τους άλλους και να σχετιστούν με τον έξω κόσμο. Έτσι, παρόλο που θέλουν να κάνουν φίλους, λόγω των δυσκολιών τους στην κοινωνική επικοινωνία και αλληλεπίδραση, δεν ξέρουν τον τρόπο για να το κάνουν.

• Κάθε άτομο με αυτισμό είναι ένα πρόσωπο όπως όλα τα πρόσωπα έχουν μια μοναδικότητα και μια πολυπλοκότητα χαρακτηριστικών. Με άλλα λόγια, τα συμπτώματα και τα χαρακτηριστικά του αυτισμού μπορεί να εμφανιστούν με μεγάλη ποικιλία συνδυασμών, από ελαφριά εώς σοβαρά.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΙΣΜΟΣ 1

• Τα άτομα με αυτσιμό προσλαμβάνουν και αντιδρούν στα ερεθίσματα με έναν διαφορετικό τρόπο. Μπορούν να μάθουν και να εκπαιδευτούν όταν γίνονται σεβαστές οι ανάγκες και ο ρυθμός ανάπτυξης τους, όταν συνυπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ θεραπευτών και γονιών και όταν γίνει σωστός σχεδιασμός του προγράμματος παρέμβασης.

• Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν, ότι η πρώιμη παρέμβαση μπορεί να έχει πολύ θετικά αποτελέσματα για τα παιδιά με αυτισμό. Όλα τα μοντέλα προσχολικής παρέμβασης δίνουν έμφαση στην όσο το δυνάτον πρώιμη καταλληλη και εξειδικευμένη εκπαιδευτική και θεραπευτική παρέμβαση για μικρά παιδιά, τα οποία εμπίπτουν στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΙΣΜΟΣ 2 

F95EBFFD-1E6E-4E6E-B892-7DC0847E4FAB.JPG